Admitere pentru studii de licență – iulie 2023

Pregătiri pentru admitere (opțional): 18, 19 și 20 iulie
Înscrierea candidaților la secretariatul facultății: 19-21 iulie 2023
Susținerea probelor practice: 26, 27 iulie 2022, ora 8:00
Publicarea rezultatelor: după 29 iulie

Înscrieri admitere licență 2023

Înscrierea candidaților pentru examenul de admitere se realizează la secretariatul facultății, în intevalul 19-21 iulie 2023. Pentru locurile rămase neocupate, se va mai organiza o sesiune de înscrieri în intervalul 7-9 septembrie 2023.


Conținutul dosarului de înscriere pentru Foto-Video

Documentele necesare pentru înscriere, detaliate în metodologia de admitere, pot fi găsite pe pagina dedicată admiterii de pe site-ul UNAGE (https://www.arteiasi.ro/admitere/licenta-arte-vizuale-si-design/). Pe această pagină pot fi gasite, de asemenea, modele pentru scrisoarea de intenție pentru specializarea Foto-Video, ghidul de admitere pentru Foto-Video, precum și alte informații specifice.

Probele de concurs

Ambele probe din concursul de admitere se desfășoară la sediul specializării Foto-Video din spațiul Facultății de Arte Vizuale și Design, UNAGE Iași, Copou (Str. Sărărie nr. 189).


PROBA I – miercuri, 26 iulie 2023, ora 8:00

STUDIU FOTOGRAFIC (proba practică, 15 minute/candidat)
(eliminatorie, apreciată cu admis /respins)

Candidatul/candidata va realiza un studiu fotografic pe o temă dată utilizând recuzita asigurată de universitate. Universitatea pune la dispoziție: obiecte pentru realizarea compozițiilor, fundaluri, aparatură de iluminare, aparatură de fotografiat. Candidații au la dispoziție 15 minute de gândire și 15 minute de realizare a imaginilor. În timpul de concurs, candidații pot realiza mai multe imagini, iar la final vor selecta și preda două compoziții fotografice diferite din totalul realizat.


PROBA II – joi, 27 iulie 2023, ora 8:00

INTERVIU
(apreciată cu note de la 1 la 10)

Interviu + mapă de lucrări + scrisoare de intenție (atașată în mapă)

Interviul va conține trei întrebări: una din istoria fotografiei, alta din bazele compoziției fotografice și ultima pe baza mapei de fotografii prezentată de candidat.

Întrebările din istoria fotografiei, respectiv din bazele compoziției, se vor referi la informațiile prezentate în „Ghidul Admitantului la Foto-Video”, ce poate fi consultat la secțiunea Admitere de pe site-ul universității.

Mapa de lucrări va conține 20 de fotografii în format (aprox.) A4, printate pe hârtie fotografică și o scrisoare de intenție de o pagină. Structura mapei de lucrări este următoarea:

  • 5 lucrări studiu portret, din care una autoportret
  • 5 lucrări de fotoreportaj (în serie) sau de fotografie documentară despre locul în care trăiește candidatul
  • 3 studii de natură statică
  • 2 fotografii interpretate după 2 lucrări cunoscute din istoria fotografiei (candidatul va prezenta și lucrarea originală și va cunoaște autorul și titlul acesteia)
  • 5 lucrări la alegerea candidatului (în mediul fotografic și/sau video în format .mp4)

Imaginile din mapa de lucrări vor fi predate și în format digital, pe un CD/DVD atașat acesteia, cu numele și semnătura candidatului pe suport.

Scrisoarea de intenție de o pagină va conține câteva considerații privind motivația candidatului de a studia domeniul respectiv, experiența sa în domeniu și viziunea sa despre traseul profesional în viitor. Scrisoarea se va depune la Secretariatul FAVD odată cu dosarul de admitere.


BIBLIOGRAFIE 

  1. Matei Bejenaru- Introducere in fotografie, Ed. Polirom, 2008
  2. A. Feininger – Fotograful creator, Ed. Meridiane,1967
  3. Ghidul Admitantului la Foto-video (secțiunea Admitere de pe site-ul Universității)

Metodologia concursului de admitere poate suferi modificări

Facem eforturi pentru a oferi la timp și cu claritate toate detaliile procesului de admitere la facultate, dar vă încurajăm să consultați constant pagina dedicată concursului de admitere licență de pe website-ul UNAGE Iași, unde pot fi găsite metodologiile de concurs și documentele necesare înscrierii.